home Nick 34" Slim | Forester 28 nick 34" slim
Nick 34" Slim
Forester
$89 $198
THIS ITEM IS FINAL SALE
Nick 34" Slim
Forester
$89 $198
THIS ITEM IS FINAL SALE
28 / Forester / 34"
29 / Forester / 34"
30 / Forester / 34"
31 / Forester / 34"
32 / Forester / 34"
33 / Forester / 34"
34 / Forester / 34"
35 / Forester / 34"
36 / Forester / 34"
38 / Forester / 34"
40 / Forester / 34"
42 / Forester / 34"
28 / Chamber
29 / Chamber
30 / Chamber
31 / Chamber
32 / Chamber
33 / Chamber
34 / Chamber
35 / Chamber
36 / Chamber
38 / Chamber
40 / Chamber
42 / Chamber
28 / Blank / 32"
28 / Blank / 34"
29 / Blank / 32"
29 / Blank / 34"
30 / Blank / 32"
30 / Blank / 34"
31 / Blank / 32"
31 / Blank / 34"
32 / Blank / 32"
32 / Blank / 34"
33 / Blank / 32"
33 / Blank / 34"
34 / Blank / 32"
34 / Blank / 34"
35 / Blank / 32"
35 / Blank / 34"
36 / Blank / 32"
36 / Blank / 34"
38 / Blank / 32"
38 / Blank / 34"
40 / Blank / 32"
40 / Blank / 34"
42 / Blank / 32"
42 / Blank / 34"
28 / Blank / 30"
29 / Blank / 30"
30 / Blank / 30"
31 / Blank / 30"
32 / Blank / 30"
33 / Blank / 30"
34 / Blank / 30"
35 / Blank / 30"
36 / Blank / 30"
38 / Blank / 30"
40 / Blank / 30"
42 / Blank / 30"
28 / Pitch / 30"
28 / Pitch / 32"
28 / Pitch / 34"
29 / Pitch / 30"
29 / Pitch / 32"
29 / Pitch / 34"
30 / Pitch / 30"
30 / Pitch / 32"
30 / Pitch / 34"
31 / Pitch / 30"
31 / Pitch / 32"
31 / Pitch / 34"
32 / Pitch / 30"
32 / Pitch / 32"
32 / Pitch / 34"
33 / Pitch / 30"
33 / Pitch / 32"
33 / Pitch / 34"
34 / Pitch / 30"
34 / Pitch / 32"
34 / Pitch / 34"
35 / Pitch / 30"
35 / Pitch / 32"
35 / Pitch / 34"
36 / Pitch / 30"
36 / Pitch / 32"
36 / Pitch / 34"
38 / Pitch / 30"
38 / Pitch / 32"
38 / Pitch / 34"
40 / Pitch / 30"
40 / Pitch / 32"
40 / Pitch / 34"
42 / Pitch / 30"
42 / Pitch / 32"
42 / Pitch / 34"
44 / Pitch / 34"
28 / Depths / 34"
29 / Depths / 34"
30 / Depths / 34"
31 / Depths / 34"
32 / Depths / 34"
33 / Depths / 34"
34 / Depths / 34"
35 / Depths / 34"
36 / Depths / 34"
38 / Depths / 34"
40 / Depths / 34"
42 / Depths / 34"
28 / Depths / 30"
29 / Depths / 30"
30 / Depths / 30"
31 / Depths / 30"
32 / Depths / 30"
33 / Depths / 30"
34 / Depths / 30"
35 / Depths / 30"
36 / Depths / 30"
38 / Depths / 30"
40 / Depths / 30"
42 / Depths / 30"
44 / Depths / 30"
28 / Depths / 32"
29 / Depths / 32"
30 / Depths / 32"
31 / Depths / 32"
32 / Depths / 32"
33 / Depths / 32"
34 / Depths / 32"
35 / Depths / 32"
36 / Depths / 32"
38 / Depths / 32"
40 / Depths / 32"
42 / Depths / 32"
44 / Depths / 32"
28 / Charcoal / 30"
28 / Charcoal / 32"
28 / Charcoal / 34"
29 / Charcoal / 30"
29 / Charcoal / 32"
29 / Charcoal / 34"
30 / Charcoal / 30"
30 / Charcoal / 32"
30 / Charcoal / 34"
31 / Charcoal / 30"
31 / Charcoal / 32"
31 / Charcoal / 34"
32 / Charcoal / 30"
32 / Charcoal / 32"
32 / Charcoal / 34"
33 / Charcoal / 30"
33 / Charcoal / 32"
33 / Charcoal / 34"
34 / Charcoal / 30"
34 / Charcoal / 32"
34 / Charcoal / 34"
35 / Charcoal / 30"
35 / Charcoal / 32"
35 / Charcoal / 34"
36 / Charcoal / 30"
36 / Charcoal / 32"
36 / Charcoal / 34"
38 / Charcoal / 30"
38 / Charcoal / 32"
38 / Charcoal / 34"
40 / Charcoal / 30"
40 / Charcoal / 32"
40 / Charcoal / 34"
42 / Charcoal / 30"
42 / Charcoal / 32"
42 / Charcoal / 34"
28 / Peacoat / 30"
28 / Peacoat / 32"
28 / Peacoat / 34"
29 / Peacoat / 30"
29 / Peacoat / 32"
29 / Peacoat / 34"
30 / Peacoat / 30"
30 / Peacoat / 32"
30 / Peacoat / 34"
31 / Peacoat / 30"
31 / Peacoat / 32"
31 / Peacoat / 34"
32 / Peacoat / 30"
32 / Peacoat / 32"
32 / Peacoat / 34"
33 / Peacoat / 30"
33 / Peacoat / 32"
33 / Peacoat / 34"
34 / Peacoat / 30"
34 / Peacoat / 32"
34 / Peacoat / 34"
35 / Peacoat / 30"
35 / Peacoat / 32"
35 / Peacoat / 34"
36 / Peacoat / 30"
36 / Peacoat / 32"
36 / Peacoat / 34"
38 / Peacoat / 30"
38 / Peacoat / 32"
38 / Peacoat / 34"
40 / Peacoat / 30"
40 / Peacoat / 32"
40 / Peacoat / 34"
42 / Peacoat / 30"
42 / Peacoat / 32"
42 / Peacoat / 34"
44 / Peacoat / 30"
44 / Peacoat / 32"
28 / Pariah
29 / Pariah
30 / Pariah
31 / Pariah
32 / Pariah
33 / Pariah
34 / Pariah
35 / Pariah
36 / Pariah
38 / Pariah
40 / Pariah
42 / Pariah
28 / Weston / 30"
28 / Weston / 32"
28 / Weston / 34"
29 / Weston / 30"
29 / Weston / 32"
29 / Weston / 34"
30 / Weston / 30"
30 / Weston / 32"
30 / Weston / 34"
31 / Weston / 30"
31 / Weston / 32"
31 / Weston / 34"
32 / Weston / 30"
32 / Weston / 32"
32 / Weston / 34"
33 / Weston / 30"
33 / Weston / 32"
33 / Weston / 34"
34 / Weston / 30"
34 / Weston / 32"
34 / Weston / 34"
35 / Weston / 30"
35 / Weston / 32"
35 / Weston / 34"
36 / Weston / 30"
36 / Weston / 32"
36 / Weston / 34"
38 / Weston / 30"
38 / Weston / 32"
38 / Weston / 34"
40 / Weston / 30"
40 / Weston / 32"
40 / Weston / 34"
42 / Weston / 30"
42 / Weston / 32"
42 / Weston / 34"
28 / Empire / 30"
29 / Empire / 30"
30 / Empire / 30"
31 / Empire / 30"
32 / Empire / 30"
33 / Empire / 30"
34 / Empire / 30"
35 / Empire / 30"
36 / Empire / 30"
38 / Empire / 30"
40 / Empire / 30"
42 / Empire / 30"
28 / Empire / 32"
29 / Empire / 32"
30 / Empire / 32"
31 / Empire / 32"
32 / Empire / 32"
33 / Empire / 32"
34 / Empire / 32"
35 / Empire / 32"
36 / Empire / 32"
38 / Empire / 32"
40 / Empire / 32"
42 / Empire / 32"
28 / Empire / 34"
29 / Empire / 34"
30 / Empire / 34"
31 / Empire / 34"
32 / Empire / 34"
33 / Empire / 34"
34 / Empire / 34"
35 / Empire / 34"
36 / Empire / 34"
38 / Empire / 34"
40 / Empire / 34"
42 / Empire / 34"
28 / Satellite / 34"
29 / Satellite / 34"
30 / Satellite / 34"
31 / Satellite / 34"
32 / Satellite / 34"
33 / Satellite / 34"
34 / Satellite / 34"
35 / Satellite / 34"
36 / Satellite / 34"
38 / Satellite / 34"
40 / Satellite / 34"
42 / Satellite / 34"
28 / Cloud Burst / 30"
28 / Cloud Burst / 32"
28 / Cloud Burst / 34"
29 / Cloud Burst / 30"
29 / Cloud Burst / 32"
29 / Cloud Burst / 34"
30 / Cloud Burst / 30"
30 / Cloud Burst / 32"
30 / Cloud Burst / 34"
31 / Cloud Burst / 30"
31 / Cloud Burst / 32"
31 / Cloud Burst / 34"
32 / Cloud Burst / 30"
32 / Cloud Burst / 32"
32 / Cloud Burst / 34"
33 / Cloud Burst / 30"
33 / Cloud Burst / 32"
33 / Cloud Burst / 34"
34 / Cloud Burst / 30"
34 / Cloud Burst / 32"
34 / Cloud Burst / 34"
35 / Cloud Burst / 30"
35 / Cloud Burst / 32"
35 / Cloud Burst / 34"
36 / Cloud Burst / 30"
36 / Cloud Burst / 32"
36 / Cloud Burst / 34"
38 / Cloud Burst / 30"
38 / Cloud Burst / 32"
38 / Cloud Burst / 34"
40 / Cloud Burst / 30"
40 / Cloud Burst / 32"
40 / Cloud Burst / 34"
42 / Cloud Burst / 30"
42 / Cloud Burst / 32"
42 / Cloud Burst / 34"
44 / Cloud Burst / 30"
44 / Cloud Burst / 32"
28 / Varick / 34"
29 / Varick / 34"
30 / Varick / 34"
31 / Varick / 34"
32 / Varick / 34"
33 / Varick / 34"
34 / Varick / 34"
35 / Varick / 34"
36 / Varick / 34"
38 / Varick / 34"
40 / Varick / 34"
42 / Varick / 34"
28 / Dijon / 34"
29 / Dijon / 34"
30 / Dijon / 34"
31 / Dijon / 34"
32 / Dijon / 34"
33 / Dijon / 34"
34 / Dijon / 34"
35 / Dijon / 34"
36 / Dijon / 34"
38 / Dijon / 34"
40 / Dijon / 34"
42 / Dijon / 34"
28 / Dijon / 30"
29 / Dijon / 30"
30 / Dijon / 30"
31 / Dijon / 30"
32 / Dijon / 30"
33 / Dijon / 30"
34 / Dijon / 30"
35 / Dijon / 30"
36 / Dijon / 30"
38 / Dijon / 30"
40 / Dijon / 30"
42 / Dijon / 30"
44 / Dijon / 30"
28 / Dijon / 32"
29 / Dijon / 32"
30 / Dijon / 32"
31 / Dijon / 32"
32 / Dijon / 32"
33 / Dijon / 32"
34 / Dijon / 32"
35 / Dijon / 32"
36 / Dijon / 32"
38 / Dijon / 32"
40 / Dijon / 32"
42 / Dijon / 32"
44 / Dijon / 32"
28 / New Light
29 / New Light
30 / New Light
31 / New Light
32 / New Light
33 / New Light
34 / New Light
35 / New Light
36 / New Light
38 / New Light
40 / New Light
42 / New Light
28 / Shelter / 34"
29 / Shelter / 34"
30 / Shelter / 34"
31 / Shelter / 34"
32 / Shelter / 34"
33 / Shelter / 34"
34 / Shelter / 34"
35 / Shelter / 34"
36 / Shelter / 34"
38 / Shelter / 34"
40 / Shelter / 34"
42 / Shelter / 34"
28 / Shelter / 30"
29 / Shelter / 30"
30 / Shelter / 30"
31 / Shelter / 30"
32 / Shelter / 30"
33 / Shelter / 30"
34 / Shelter / 30"
35 / Shelter / 30"
36 / Shelter / 30"
38 / Shelter / 30"
40 / Shelter / 30"
42 / Shelter / 30"
28 / Shelter / 32"
29 / Shelter / 32"
30 / Shelter / 32"
31 / Shelter / 32"
32 / Shelter / 32"
33 / Shelter / 32"
34 / Shelter / 32"
35 / Shelter / 32"
36 / Shelter / 32"
38 / Shelter / 32"
40 / Shelter / 32"
42 / Shelter / 32"
28 / Sage / 30"
28 / Sage / 32"
28 / Sage / 34"
29 / Sage / 30"
29 / Sage / 32"
29 / Sage / 34"
30 / Sage / 30"
30 / Sage / 32"
30 / Sage / 34"
31 / Sage / 30"
31 / Sage / 32"
31 / Sage / 34"
32 / Sage / 30"
32 / Sage / 32"
32 / Sage / 34"
33 / Sage / 30"
33 / Sage / 32"
33 / Sage / 34"
34 / Sage / 30"
34 / Sage / 32"
34 / Sage / 34"
35 / Sage / 30"
35 / Sage / 32"
35 / Sage / 34"
36 / Sage / 30"
36 / Sage / 32"
36 / Sage / 34"
38 / Sage / 30"
38 / Sage / 32"
38 / Sage / 34"
40 / Sage / 30"
40 / Sage / 32"
40 / Sage / 34"
42 / Sage / 30"
42 / Sage / 32"
42 / Sage / 34"
44 / Sage / 30"
28 / Riverhead
29 / Riverhead
30 / Riverhead
31 / Riverhead
32 / Riverhead
33 / Riverhead
34 / Riverhead
35 / Riverhead
36 / Riverhead
38 / Riverhead
40 / Riverhead
42 / Riverhead
28 / Dunemere
29 / Dunemere
30 / Dunemere
31 / Dunemere
32 / Dunemere
33 / Dunemere
34 / Dunemere
35 / Dunemere
36 / Dunemere
38 / Dunemere
40 / Dunemere
42 / Dunemere
28 / Lakeside
29 / Lakeside
30 / Lakeside
31 / Lakeside
32 / Lakeside
33 / Lakeside
34 / Lakeside
35 / Lakeside
36 / Lakeside
38 / Lakeside
40 / Lakeside
42 / Lakeside
28 / Social
29 / Social
30 / Social
31 / Social
32 / Social
33 / Social
34 / Social
35 / Social
36 / Social
38 / Social
40 / Social
42 / Social
28 / Fairview
29 / Fairview
30 / Fairview
31 / Fairview
32 / Fairview
33 / Fairview
34 / Fairview
35 / Fairview
36 / Fairview
38 / Fairview
40 / Fairview
42 / Fairview
28 / Hint / 34"
29 / Hint / 34"
30 / Hint / 34"
31 / Hint / 34"
32 / Hint / 34"
33 / Hint / 34"
34 / Hint / 34"
35 / Hint / 34"
36 / Hint / 34"
38 / Hint / 34"
40 / Hint / 34"
42 / Hint / 34"
28 / Utopia
29 / Utopia
30 / Utopia
31 / Utopia
32 / Utopia
33 / Utopia
34 / Utopia
35 / Utopia
36 / Utopia
38 / Utopia
40 / Utopia
42 / Utopia
28 / Finley
29 / Finley
30 / Finley
31 / Finley
32 / Finley
33 / Finley
34 / Finley
35 / Finley
36 / Finley
38 / Finley
40 / Finley
42 / Finley
28 / Narod
29 / Narod
30 / Narod
31 / Narod
32 / Narod
33 / Narod
34 / Narod
35 / Narod
36 / Narod
38 / Narod
40 / Narod
42 / Narod
28 / Elliston
29 / Elliston
30 / Elliston
31 / Elliston
32 / Elliston
33 / Elliston
34 / Elliston
35 / Elliston
36 / Elliston
38 / Elliston
40 / Elliston
42 / Elliston
Size Chart

The Nick is a true slim fit with a streamlined leg that's lean through the thigh and tapered towards the ankle. 

DETAILS
  • SKU# 10686
  • Rise: 10", Inseam: 34", Leg Opening: 14.5"
  • Zip fly with single-button closure
COMPOSITION
  • 58% COTTON, 28% TENCEL ™, 13% POLYESTER, 1% LYCRA

Currently Loving